Организатори

В ежедневието, когато вече духовното оцеляване трябва да устои пред напрежението от реалността поднесла ни достатъчно проблеми, хората осъзнават за истинските ценности и подкрепят фестивала, за което ние, организаторите, сме им благодарни от сърце. “ГЛАС” Босилеград е закрилник на фестивала – едно събитие, събрало толкова много дечица, за да създават един нов свят. Свят, в който да вървят дружно, съединени с една християнска цел – Да цали мир и любов между всички ни!


Сдружение “ГЛАС” Босилеград (от 2013 г.)

glasГражданско сдружение „ГРУПА НА ЛИБЕРАЛНИ, АМБИЦИОЗНИ И СОЛИДАРНИ“, със съкратено наименование „ГЛАС“ (в продължение: Сдружение) е доброволно, неправителствено и с нестопанска цел, което е учредено безсрочно на 20.02.2013 г. заради осъществяване на цели в областта на афирмацията на всички позитивни жизнени активности: култура, образование, човешки и малцинствени права, екология, туризъм, информационно-издателска дейност, икономика, селско стопанство, здравеопазване, спорт и др. Устава на сдружението и данните за идентификация ще намерите тук.

Появата на Сдружение “ГЛАС” беше неопходимост, като се има предвид маргинализирането и оталечаването на община Босилеград от всички неправителствени организации както и крайно пасивната позиция на държавата в която живеем – Р. Сърбия и държавата майка – Р. България, към дългогодишните проблеми на българското малцинство, най-вече в образованието, информирането, вероисповеданието и администрацията.

По-важните дейности, които сдружението направи от основаването си, са: Продължи да организира и развива Великденския фестивал, разменя опит с всички български общности, направи чудесно гостуване при бъгларите в Бесарабия – Молдова и Украйна, гостува на градинарите – българите в Унгария по повод 100-годишнината на тяхното сдружение, посети столицата на Европа –  Брюксел, организира екскурзии из Бъглария, реализира успешни благотворитерни коледни дарения и др. Тези именно дехности са една добра основа за бъдещите предизвикателства, които ни учакват и с които ще влезем още по уверени и подготвени за най-добрите решения. Готови сме за сътрудничество с подобни по цел дружества в Сърбия, България и други страни.

Повече за дейностите на сдружението можете да разберете на нашата фейсбук страница.


КИЦ Босилеград (до 2012 г.)

organizatori1Културно-информационният център на българското малцинство “Босилеград” (КИЦ) е наследник на филиала на КИЦ „Цариброд”, в Босилеград – гражданско сдружение, регистрирано на 13 август 1997г. Основните му цели са: развиване на културна, просветна и информационно-издателска дейност, с цел опазване на националната идентичност на българското национално малцинство в тогавашна Югославия и постигане на културно, просветно, издателско, информационно и спортно сътрудничество между двете страни.

КИЦ “Цариброд” и филиалът в Босилеград е създаден с помощта и подкрепата на българската държава.

КИЦ “Цариброд” в Босилеград е формиран на 11 декември 1997г. и от тогава интензивно се занимава с организиране на културни, спортни и туристически програми за принадлежащите към българското малцинство: концерти, изложби, театрални представления, промоции, екскурзии, летни и зимни почивки, шахматни игри, посещения на спортни състезания, курсове по английски език, читалищна дейност, издаване на видео касети, участие в работата на неправителствените организации в България и Сърбия, посредничене и помощ при записване на принадлежащите към българското малцинство на университетите и техникумите в България, посредничене за спешна медицинска помощ в България, хуманитарна дейност.

Първите месеци от работата на КИЦ “Цариброд” започват под жесток натиск от страна на тогавашните сръбски власти и официалния печат, който пише, че “…създаването на КИЦ е най-голямата българска провокация в последните 40 години”.

Първите шест месеца в Босилеград минават в напразно търсене на помещение за работа, а първите опити за организиране на културни програми са провалени от страна на общинския Културен център, който не разрешава използване на залата.

В изтеклите десет години КИЦ-а в Босилеград издава 53 броя независимо двумесечно списание “Бюлетин”, което се е развило в едно от най-търсените списания в Западните покрайнини, с цветни корици и тираж от 800 екземпляра. Списанието е забранявано по време на режима на Милошевич, отново е задвижено и отново е спряно по време на НАТО бомбардировките. Занимава се с актуални културни, политически и икономически аспекти за положението на българското малцинство, защита на човешките и малцинствени права и развитие на демокрацията.

Поради редица причини, на 18 декеври 2006 година филиалът на КИЦ „Цариброд” в Босилеград се преригистрира в Културно-информационен център „Босилеград” и оттогава работи под това име, със същите цели и задачи и частични изменения в начина на работа.

Във всекидневната си работа КИЦ “Босилеград” всекидневно разпространява книги, вестници, списания, оказва съдействие на ученици и студенти, желаещи да продължат образованието си в България и оказват техническа помощ на хора желаещи да придобият български гражданство, визи за пътуване в България и всякакви други информации свързани с България.


Александър Димитров – главен организатор

organizatori1Александър Димитров, роден 1972 година. Има икономическо образование. Женен, с две деца. Работил в гражданския сектор като главен секретар на КИЦ-а в Босилеград от 1997г. Създател и главен организатор на детския Великденски фестивал от 1994г. впоследствие получил балкански характер с участие на над 700 деца от Македония, Сърбия, Черна гора и България. Бил е директор на частна фирма построила кабелна телевизия “Кодал” в Босилеград. Работил е като хонорарен сътрудник на КИЦ-а в Босилеград както и в дружество за развитие на туризма в Община Босилеград до май 2014.