Резултати за категория “Най-весела Великденска снимка”

Победители в категория – „Най-весела Великденска снимка”

1-во място: Алексей Николов от Белград;

2-ро място: Леонора Георгиева от Улм;

3-то място: Ива Миладинова от Дупница;

 

Табелка с всички резултати:

 

Съдия 1  – Стоян Александров
Съдия 2  – Сандра Сотиемонова
Съдия 3  – Владимир Миливойевич
Съдия 4  – Люубиша Пенев
Съдия 5  – Александар Димитров
ОТЖ  – Общо точки от жюрито
ОКЖ  – Обща класация спрямо точките на жюрито
ФБХ  – Фейсбук харесвания събрани до 28.04.2020 г. до 18:00 ч.
ОТФБ  – Класация спрямо фейсбук харесванията
Общто точки  – Общо точки за финалната класация (ОКЖ+ОТФБ)