Резултати за категория „Останете си вкъщи”

Победители в категория – „Останете си вкъщи”

1-во място: Славен Асенов от Босилеград;

2-ро място: Тадия Ивица Пенев от Босилеград;

3-то място: Деян Миленов от Босилеград;

 

Таблека с всички резултати:

Съдия 1  – Стоян Александров
Съдия 2  – Сандра Сотиемонова
Съдия 3  – Владимир Миливойевич
Съдия 4  – Люубиша Пенев
Съдия 5  – Александар Димитров
ОТЖ  – Общо точки от жюрито
ОКЖ  – Обща класация спрямо точките на жюрито
ФБХ  – Фейсбук харесвания събрани до 28.04.2020 г. до 18:00 ч.
ОТФБ  – Класация спрямо фейсбук харесванията