СДРУЖЕНИЕ „ГРУПА НА ЛИБЕРАЛНИ, АМБИЦИОЗНИ И СОЛИДАРНИ“ – „ГЛАС“

udruzenje-glas

СДРУЖЕНИЕ

„ГРУПА НА ЛИБЕРАЛНИ, АМБИЦИОЗНИ И СОЛИДАРНИ“

„ГЛАС“

Гражданско сдружение „ГРУПА НА ЛИБЕРАЛНИ, АМБИЦИОЗНИ И СОЛИДАРНИ“, със съкратено наименование „ГЛАС“ (в продължение: Сдружение) е доброволно, неправителствено и с нестопанска цел, което е учредено безсрочно заради осъществяване на цели в областта на афирмацията на всички позитивни жизнени активности: култура, образование, човешки и малцинствени права, екология, туризъм, информационно-издателска дейност, икономика, селско стопанство, здравеопазване, спорт и др.

Цели на Сдружението са:

 • Развиване на културна, просветна и информационно-издателска дейност с цел опазване националната идентичност на българското национално малцинство в Сърбия;
 • Работа върху осъществяване на сътрудничеството между Сърбия и България в областта на икономиката, образованието, културата, екологията, селското стопанство, науката, туризма, спорта, издателската дейност, информациията и др.,
 • Активно участие в защита на универсалните човешки и малцинствени права;
 • Предоставяне на правна помощ на онези, чиито права са застрашени или нарушени;
 • Сформиране на мрежа на алтернативни медии за отстояване на човешки и малцинствени права и свободи;
 • Защита и подобряване на природното, културно и етническо наследство на българското национално малцинство и презентиране на туристическите ценности, с цел представяне на нашата община в Сърбия и чужбина;
 • Опазване на културните и църковни паметници на територията на Община Босилеград и задвижване на инициативи за изграждане на нови;
 • Засилване на идеологическата инфраструктура чрез установяване на сътрудничество с други неправителствени организации с подобна ориентация в Сърбия и чужбина;
 • Развитие и мотивиране на разследващата журналистика;
 • Привличане на неактивните граждани, особено ученици в средните училища и студенти, и ангажирането им в проектите на дружестжото;
 • Подтикване на гражданите да направят крачка напред към осъществяването на човешките си и малцинствени права и да участват в уреждането и създаването на по-добри условия за живот;
 • Подкрепа за изява и насърчване на гражданите за участие в развитието на обществото;
 • Подобряване на физическото и психическото здраве на хората;
 • Насочване на гражданите в областта на професионалното им образование и усъвършенстване в унисон със съвременните световни тенденции;
 • Засилване на социалните умения за трудоустрояване и развитие на кариерата чрез професионално усъвършенстване;
 • Решаване на проблемите на лица, които трудно могат да си намерят работа (инвалиди, по-възрастни малолетни лица без съответна родителска грижа, стажанти, незаети лица на над 40-годишна възраст, лица след изтърпяване на наказание в затвор), както и хуманитарни въпроси, свързани с тази категория население;
 • Подобряване на условията на трудовата борса;
 • Насърчване трудоустрояването на маргинализираните групи чрез публични работи (инвалиди, майки, които сами се грижат за децата си, лица, които дълго чакат работа, необразовани граждани и др.);
 • Образование на гражданите;
 • Насърчване на доброволческите дейности;
 • Изготвяне и реализация на ясни, доброволчески, устойно-насочени и общо-полезни програми;
 • Влияние и активно участие в създаването, развитието и реализацията на професионални, културни, спортни и забавни програми;
 • Подкрепа за производството на здрава храна, опазване на традиционните занаяти и обичаи;
 • Активно участие в проектите от областта на околната среда, развитие на екологиическата етика и култура;
 • Сътрудничество с образователни, здравни и хуманитарни организации и ведомства;
 • Активно участие в борбата срещу всички форми на зависимост, от които най-много е застрашено младото поколение;
 • Активно сътрудничество с всички международни и неправителствени организации и граждански сдружения;
 • Борба срещу търговията с хора и всички форми на дискриминация в обществото;
 • Подобряване на условията за живот на децата от училищна и предучилищна възраст;
 • Борба срещу материалната и духовна бедност;
 • Развиване и повишаване на културното ниво на обществото;
 • Подкрепа за изграждането на гражданско и демократично общество, развитие и повишаване на принципите на върховенството на закона;
 • Насърчване на развитието на мултикултуралността във всички сегменти от обществения живот и разширяването на знания за тях;
 • Установяване на нови връзки и партньорства в реализацията на конкретни проекти чрез държавни и недържавни институции.

 

УСТАВ НА СДРУЖЕНИЕ „ГРУПА НА ЛИБЕРАЛНИ, АМБИЦИОЗНИ И СОЛИДАРНИ“ – „ГЛАС“, БОСИЛЕГРАД

СТАТУТ УДРУЖЕЊА „ГРУПА ЛИБЕРАЛНИХ, АМБИЦИОЗНИХ И СОЛИДАРНИХ“ „ГЛАС“, БОСИЛЕГРАД

 

ДАННИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ  —-  ПОДАЦИ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЈУ

APR РЕШЕЊЕ

 

***