Фотогалерия от 25-ти Великденски фестивал в Босилеград, ден трети 05.04.2018