Тържествен концерт

Проведе се тържествен концерт в Голямата зала на Културния дом в събота (15.04).

Участие взеха гостите от София, ансамбъл „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ”, гостите от Белград, танцов състав „Хоро” и вокален ансамбъл „Здравец” на училище „Г.С.Раковски”, както и гостите от Р Молдова, танцов състав от Комрат, гостите от Р Украина и босилеградските танцови състави.