Начална Феситивал 2023 XXX Международни Детски Великденски фестивал 2023 в Босилеград

XXX Международни Детски Великденски фестивал 2023 в Босилеград

от miks3r
15 прегледано

Подготовката за XXX-я Международен детски великденски фестивал, който ще се проведе в Босилеград от 13 до 18 април 2023 година, вече е започнала.

Програмата предстои!